ĐOÀN, A. T.; NGUYỄN, T. Điệp. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ CHỎM VÔ KHUẨN XƯƠNG ĐÙI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8506. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8506. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.