ĐỖ, T. Đạt; NGUYỄN, T. T. H.; PHAN, T. H. T. NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU ÁP XE VÚ Ở PHỤ NỮ CHO CON BÚ . Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8507. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8507. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.