LƯU, V. T.; ĐỖ, T. T. H.; ĐINH, D. H.; NGUYỄN, T. M. H.; PHÙNG, H. Đại. TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG LIÊN CẤP HERMANN GMEINER, HÀ NỘI NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8509. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8509. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.