TRẦN, T. O.; HỒ, T. D.; TRƯƠNG, C. T.; LÊ, T. Ánh D. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CỨNG TỪ CAO DƯỢC LIỆU DÂY THÌA CANH (GYMNEMA SYLVESTRE ((RETZ.) R. BR. EX SCHULT.), APOCYNACEAE) HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i2.8519. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8519. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.