TRẦN , B. T. .; NGÔ , M. H. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI BỆNH TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA VỠ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8544. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8544. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.