NGUYỄN , T. N. .; VŨ , B. N.; VŨ , T. L. .; TRẦN , X. N. . KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TỰ CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8548. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8548. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.