ĐỖ , T. T. .; KIM , B. G. .; PHẠM , B. D. .; NGUYỄN , T. N.; LÊ, T. Q. T. .; TẠ , T. M. .; NGUYỄN , T. T. T. .; VŨ , T. N. M. .; TRẦN , T. T. D. .; LÊ, N. .; PHẠM , T. H. T. .; NGUYỄN , T. T. T. . THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM 6 NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8550. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8550. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.