LÊ, Q. H. .; NGUYỄN , T. H. .; NGUYỄN , T. H. .; NGUYỄN , Q. H. .; NGUYỄN , V. B. H. . KHẢO SÁT TỈ LỆ HUYẾT KHỐI TIỂU NHĨ TRÁI TRÊN SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN Ở NGƯỜI CAO TUỔI RUNG NHĨ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8551. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8551. Acesso em: 23 tháng 2. 2024.