NGUYỄN , T. H. .; NGUYỄN , Q. B. NHẬN XÉT KẾT QUẢ PHẪU THUẬT XOẮN PHẦN PHỤ Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8554. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8554. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.