NGUYỄN , V. N. .; ĐỖ , N. S. .; BÙI , T. H. G. . GIÁ TRỊ PCO2 ĐO QUA DA VÀ CÁC THÔNG SỐ LÂM SÀNG, KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8555. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8555. Acesso em: 16 tháng 7. 2024.