NGUYỄN , T. T. .; NGUYỄN , Q. T. . NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẦN PHỤ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI PHÚ THỌ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8557. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8557. Acesso em: 21 tháng 2. 2024.