NGUYỄN , V. T. .; NGÔ , Q. Đạt .; NGUYỄN , H. T. .; NGUYỄN , H. N. T. . XÂY DỰNG KỸ THUẬT QPCR DÙNG CHẤT HUỲNH QUANG SYBR GREEN ĐỊNH LƯỢNG DNA EBV. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8558. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8558. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.