VŨ , Đình P. .; THÂN , M. H.; ĐẶNG , B. T. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG GÓI HỒI SỨC 1 GIỜ TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8560. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8560. Acesso em: 21 tháng 2. 2024.