TRƯƠNG, V. H. .; TRẦN , C. V. .; NGUYỄN , H. S. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH LANG BEN Ở TRẺ NHŨ NHI TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8561. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8561. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.