LƯU , Q. M. .; BÙI , T. D. .; LÊ, V. Q. .; THẠCH , T. N. K. .; NGUYỄN , T. T. . KHẢO SÁT CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẤP CỨU BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI 6 BỆNH VIỆN QUÂN Y KHU VỰC PHÍA BẮC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 535, n. 1, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v535i1.8563. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8563. Acesso em: 2 tháng 3. 2024.