NGÔ , Đăng Q.; NGÔ , V. T. .; DƯƠNG , Đình T. . KẾT QUẢ KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT CÓ GHÉP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ THÂN XƯƠNG CÁNH TAY TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8860. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8860. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.