LÊ, T. G.; NGUYỄN , H. Ước. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT THAY VAN ĐIỀU TRỊ BỆNH VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ HAI LÁ VAN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2018– 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8861. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8861. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.