TẠ , T. H. T. .; NGUYỄN , T. V. .; PHẠM , T. V. D. PHẪU THUẬT GHÉP DA ĐIỀU TRỊ KHUYẾT PHẦN MỀM VÙNG BÀN TAY DO RẮN HỔ MANG CẮN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8864. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8864. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.