TRẦN , H. T.; PHẠM , M. C.; NGUYỄN , T. Đạt .; LƯƠNG , Q. C. . ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN CHẢY MÁU NÃO CÓ GIÃN NÃO THẤT CẤP. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8865. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8865. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.