NGÔ , M. P.; NGUYỄN , T. T. H.; VŨ , K. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỔ TRỢ TRƯỚC PHÁC ĐỒ 4AC – 4TH BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN III TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8866. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8866. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.