LÊ, Q. V.; ĐÀO , X. T.; NGUYỄN , V. H. KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG BÁN PHẦN CHUÔI DÀI KHÔNG XI MĂNG ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI Ở BỆNH NHÂN TRÊN 80 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8867. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8867. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.