CUNG, H. S. .; LÊ, Q. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ CHÍN TRẮNG BẰNG PHẪU THUẬT PHACO SỬ DỤNG LASER FEMTO Z8. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8869. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8869. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.