TRẦN, Q. H. .; NGUYỄN , V. C. .; TRẦN, Đức; LÊ, T. A. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐỐT LƯỠNG CỰC QUA ĐƯỜNG NIỆU ĐẠO. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8870. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8870. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.