NGUYỄN , T. T.; ĐỖ , A. T. . KẾT QUẢ HÓA TRỊ PHÁC ĐỒ PACLITAXEL VÀ CARBOPLATIN BƯỚC 1 TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8871. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8871. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.