THIỀU, T. K.; NGUYỄN , V. T.; NGUYỄN , T. T. H.; NGUYỄN , Q. A. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG LOẠI TẾ BÀO HẠT TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8872. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8872. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.