NGUYỄN , P. T. H.; TẠ, V. T. .; NGUYỄN , Đức T. . ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ NGỘ ĐỘC CẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8873. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8873. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.