LÔ , Q. N. .; TRẦN , M. P. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BƯỚU GIÁP NHÂN BẰNG DAO SIÊU ÂM TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH BẮC GIANG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8874. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8874. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.