HOÀNG , H. Q. .; NGUYỄN , V. H. .; VŨ, T. B. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT LÁC TRONG CƠ NĂNG CÓ ĐỘ LÁC LỚN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8875. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8875. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.