BÙI , T. H. G.; MẠC , D. H. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI THỜI ĐIỂM RA VIỆN VÀ HIỆU QUẢ HỒI PHỤC THẦN KINH CỦA BỆNH NHÂN NGỪNG TUẦN HOÀN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8876. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8876. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.