NGUYỄN , N. G. .; NGUYỄN , V. L. . KẾT QUẢ VÀ BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH SAI KHỚP CÙNG ĐÒN CẤP TÍNH BẰNG NẸP MÓC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8878. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8878. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.