TRẦN, T. H. T.; HOÀNG , H. THỰC TRẠNG THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC TUYÊN QUANG, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8883. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8883. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.