PHẠM , T. Q.; ĐỖ , A. T. .; TRẦN , T. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ REGORAFENID TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN MUỘN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8884. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8884. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.