ĐỖ , T. Đạt; NGUYỄN , T. T. H.; PHAN , T. H. T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA ÁP XE VÚ Ở BỆNH NHÂN ĐANG CHO CON BÚ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8885. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8885. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.