LÊ, T. L. .; DƯƠNG , K. T.; LÊ, T. K. D. .; ĐẶNG , V. T. . SỰ THAY ĐỔI CỦA NỒNG ĐỘ GLUCOSE MÁU Ở TRẺ EM MẮC BỆNH TIM BẨM SINH CÓ PHẪU THUẬT TIM MỞ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8887. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8887. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.