ĐỖ, T. M. T.; NGUYỄN , H. T. .; DƯƠNG , K. T. . ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ TỰ KHÁNG THỂ Ở NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8890. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8890. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.