VŨ , M. H. .; HOÀNG , C. .; MAI, Q. T. . NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BỆNH HẮC VÕNG MẠC TRUNG TÂM THANH DỊCH BẰNG DUNG DỊCH NHỎ MẮT BRINZOLAMIDE 1%. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8891. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8891. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.