HOÀNG , Đình Âu .; HOÀNG , T. Q. . SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI SOI VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY CỦA VIÊM XOANG DO NẤM ASPERGILLUS VỚI CÁC LOẠI NẤM KHÁC. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8895. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8895. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.