CUNG , V. C. .; TRỊNH , X. T. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 2022-2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8901. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8901. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.