PHẠM , T. V. A. .; NGUYỄN , T. N. T.; HOÀNG , T. T. .; NGUYỄN , T. C. V.; NGUYỄN , T. H. . CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI DƯỚI 5 TUỔI NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP CẤP DO VIRÚT HỢP BÀO TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY NĂM 2023. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8902. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8902. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.