DƯƠNG , M. N. .; NGUYỄN , Q. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP CHỈNH HÌNH CUỐN DƯỚI CÓ TẠO HÌNH VẠT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8904. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8904. Acesso em: 19 tháng 4. 2024.