PHẠM , T. T. H. .; PHẠM , K. L. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU BẰNG ERYTHROPOIETIN ALPHA KẾT HỢP TRUYỀN SẮT TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN CHƯA ĐIỀU TRỊ THAY THẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8907. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8907. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.