TRẦN , T. L. .; LÊ, T. A. Đào . NHẬN XÉT CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ TRÍ THAI 8 – 12 TUẦN TRÊN SẸO MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021 – 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8909. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8909. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.