ĐỖ , N. S. .; NGUYỄN , V. N. .; BÙI , T. H. G. . TƯƠNG QUAN GIỮA GIÁ TRỊ PCO2 ĐO QUA DA (PtcCO2) VỚI PaCO2 TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8910. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8910. Acesso em: 16 tháng 4. 2024.