NGUYỄN , T. M. T.; LÊ, G. N. .; NGUYỄN , T. H. .; LÊ, V. S. .; NGUYỄN , T. L. H. .; NGUYỄN , T. T. .; HOÀNG, X. L. .; NGUYỄN, V. L. .; NGUYỄN , T. H.; NGUYỄN , T. H. .; NGUYỄN , C. P. .; VŨ , S. N. . THỰC TRẠNG KHUYẾT TẬT VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8913. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8913. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.