LÊ, H. L. H.; TRẦN, T. L.; TRỊNH , T. H. N.; ĐẠI, D. Q.; TẠ, T. Đạt; VŨ , B. T. .; LÊ, N. A. .; NGUYỄN , H. V. . KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM EPSTEIN-BARR VIRUS (EBV) TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8914. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8914. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.