NGUYỄN , M. C. .; TRẦN, T. T. H. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH CÓ POLYP TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8915. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8915. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.