TRỊNH , T. T. H.; NGUYỄN , T. A. . NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHÉP ĐO NIỆU DÒNG ĐỒ TRÊN BỆNH NHÂN NAM GIỚI CÓ RỐI LOẠN TIỂU TIỆN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8916. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8916. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.