ĐÀO , Đình N. .; LÊ, C. Đại .; NGÔ , X. Q. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ NIÊM MẠC MÁ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8917. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8917. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.