NGÔ , A. V. .; PHÍ , T. N. T.; ĐOÀN , T. M. T. . SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8918. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8918. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.