NGUYỄN , Đức P.; NGUYỄN , V. T. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BỊ RẮN LỤC TRE CẮN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. Tạp chí Y học Việt Nam, [S. l.], v. 536, n. 2, 2024. DOI: 10.51298/vmj.v536i2.8920. Disponível em: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8920. Acesso em: 20 tháng 4. 2024.